• 0963 00 88 11
 • Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 -12h00 và 13h30 - 17h30
E1 là gì? E1 là gì?

E1 (hay E-1) là một khuôn thức truyền dẫn số Châu Âu được phát minh bởi ITU-TS và được đưa tên bởi CEPT. Nó tương đương với khuôn thức T của Bắc Mỹ. E2 đến E5 là các bội số của khuôn thức E1.

E1 truyền dữ liệu với tốc độ  2.048 Mbps và có thể truyền 32 kênh, mỗi kênh 64kbps. Tốc độ truyền dữ liệu của E1 cao hơn T-1 (1.544Mbps) bởi vì, không giống như T-1, nó không bit-robbing và cả 8 bit trên 1 kênh đều sử dụng để mã hóa tín hiệu. E1 và T-1 có thể tương kết với nhau.

E2 (E-2) truyền 4 tín hiệu E1 ghép lại với tốc độ dữ liệu 8.448Mbps.

E3 (E-3) truyền 16 tín hiệu E1 ghép lại với tốc độ 34.368Mbps.

E4 (E-4) truyền 4 tín hiệu E3 ghép lại với tốc độ 139.264Mbps.

E5 (E-5) truyền 4 tín hiệu E4 ghép lại với tốc độ 565.148Mbps.

* Chúng ta có thể bắt gặp kí hiệu “kbits s-1” tương đương với “kbps”

S000105 FTTx Số lượng: 1 Cái

E1 là gì?

Cloud Zoom small image
 • E1 (hay E-1) là một khuôn thức truyền dẫn số Châu Âu được phát minh bởi ITU-TS và được đưa tên bởi CEPT. Nó tương đương với khuôn thức T của Bắc Mỹ. E2 đến E5 là các bội số của khuôn thức E1.

  E1 truyền dữ liệu với tốc độ  2.048 Mbps và có thể truyền 32 kênh, mỗi kênh 64kbps. Tốc độ truyền dữ liệu của E1 cao hơn T-1 (1.544Mbps) bởi vì, không giống như T-1, nó không bit-robbing và cả 8 bit trên 1 kênh đều sử dụng để mã hóa tín hiệu. E1 và T-1 có thể tương kết với nhau.

  E2 (E-2) truyền 4 tín hiệu E1 ghép lại với tốc độ dữ liệu 8.448Mbps.

  E3 (E-3) truyền 16 tín hiệu E1 ghép lại với tốc độ 34.368Mbps.

  E4 (E-4) truyền 4 tín hiệu E3 ghép lại với tốc độ 139.264Mbps.

  E5 (E-5) truyền 4 tín hiệu E4 ghép lại với tốc độ 565.148Mbps.

  * Chúng ta có thể bắt gặp kí hiệu “kbits s-1” tương đương với “kbps”