• 0963 00 88 11
  • Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 -12h00 và 13h30 - 17h30
OH46_55_75_85 F
Đăng ngày 08-07-2019 12:06:09 PM

OH46_55_75_85 F

OMD-W Series
Đăng ngày 05-07-2019 09:58:10 AM

OMD-W Series

OMN-D Series
Đăng ngày 05-07-2019 09:53:03 AM

OMN-D Series

OMN Series
Đăng ngày 05-07-2019 09:43:42 AM

OMN Series

Màn hình hiển thị ngoài trời
Đăng ngày 22-02-2017 04:53:00 PM

 

*Giới thiệu về doanh nghiệp bằng Video

*Các chính sách, nội quy của doanh nghiệp

*Các thông tin hoạt động

*Chương trình khuyến mãi hoặc quảng cáo

*Nội dung các văn bản cần tra cứu

*Thông tin đầy đủ về sản phẩm cần giới thiệu

*Hướng dẫn sử dụng, …

Màn hình LCD quảng cáo ngoài trời
Đăng ngày 22-02-2017 04:53:00 PM

Màn hình LCD quảng cáo ngoài trời