• 0963 00 88 11
 • Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 -12h00 và 13h30 - 17h30
RS232/RS422/RS485 là gì? RS232/RS422/RS485 là gì?

RS là chữ viết tắt của Recommended Standard. Các chuẩn RS chỉ là khuyến nghị.

Một trong số những khái niệm cơ bản của kỹ thuật truyền thông là sự khác nhau giữa đơn công (simplex) và song công (duplex).

Đơn công có thể được xem như truyền thông “đường một chiều”. Dữ liệu chỉ truyền đi trên 1 hướng. Tức là, một thiết bị có thể là một máy thu hoặc là một máy phát mà thôi. Một ví dụ dễ hiểu về truyền đơn công là một trạm vô tuyến và cái radio ở nhà bạn. Thông tin chỉ truyền đi 1 chiều, trạm vô tuyến là máy phát và máy thu là radio của bạn. Đơn công không thường được sử dụng trong truyền thông máy tính bởi vì không có cách nào để kiểm tra khi nào nhận dữ liệu. Tuy nhiên, truyền thông đơn công lại rất hiệu quả trong việc truyền một lượng lớn thông tin đến một số lượng lớn máy thu.

Truyền song công khắc phục được hạn chế của truyền đơn công bằng việc cho phép các thiết bị hoạt động như các bộ thu phát. Dữ liệu truyền trên cả 2 hướng do đó cho phép chứng thực và điều khiển việc truyền nhận dữ liệu. Khi dữ liệu truyền trên cả 2 hướng thì được gọi là truyền song công.

Các thiết bị song công hoàn toàn có thể phát và thu dữ liệu tại cùng một thời điểm. RS232 là một ví dụ điển hình của truyền song công hoàn toàn. Có 2 đường dây tín hiệu thu và phát độc lập nhau cho phép dữ liệu truyền trên cả 2 hướng một cách đồng thời. Các thiết bị RS422 cũng hoạt động song công hoàn toàn.

Các thiết bị bán song công cho phép thu và phát trên cả 2 hướng, nhưng không cùng 1 thời điểm. Về bản chất, tại một thời điểm chỉ có một thiết bị có thể phát trong khi tất cả các thiết bị bán song công thu. Các thiết bị hoạt động như những bộ thu phát, nhưng việc thu và phát không đồng thời. RS485 hoạt động theo kiểu bán song công.
S000106 FTTx Số lượng: 1 Cái

RS232/RS422/RS485 là gì?

Cloud Zoom small image
 • RS là chữ viết tắt của Recommended Standard. Các chuẩn RS chỉ là khuyến nghị.

  Một trong số những khái niệm cơ bản của kỹ thuật truyền thông là sự khác nhau giữa đơn công (simplex) và song công (duplex).

  Đơn công có thể được xem như truyền thông “đường một chiều”. Dữ liệu chỉ truyền đi trên 1 hướng. Tức là, một thiết bị có thể là một máy thu hoặc là một máy phát mà thôi. Một ví dụ dễ hiểu về truyền đơn công là một trạm vô tuyến và cái radio ở nhà bạn. Thông tin chỉ truyền đi 1 chiều, trạm vô tuyến là máy phát và máy thu là radio của bạn. Đơn công không thường được sử dụng trong truyền thông máy tính bởi vì không có cách nào để kiểm tra khi nào nhận dữ liệu. Tuy nhiên, truyền thông đơn công lại rất hiệu quả trong việc truyền một lượng lớn thông tin đến một số lượng lớn máy thu.

  Truyền song công khắc phục được hạn chế của truyền đơn công bằng việc cho phép các thiết bị hoạt động như các bộ thu phát. Dữ liệu truyền trên cả 2 hướng do đó cho phép chứng thực và điều khiển việc truyền nhận dữ liệu. Khi dữ liệu truyền trên cả 2 hướng thì được gọi là truyền song công.

  Các thiết bị song công hoàn toàn có thể phát và thu dữ liệu tại cùng một thời điểm. RS232 là một ví dụ điển hình của truyền song công hoàn toàn. Có 2 đường dây tín hiệu thu và phát độc lập nhau cho phép dữ liệu truyền trên cả 2 hướng một cách đồng thời. Các thiết bị RS422 cũng hoạt động song công hoàn toàn.

  Các thiết bị bán song công cho phép thu và phát trên cả 2 hướng, nhưng không cùng 1 thời điểm. Về bản chất, tại một thời điểm chỉ có một thiết bị có thể phát trong khi tất cả các thiết bị bán song công thu. Các thiết bị hoạt động như những bộ thu phát, nhưng việc thu và phát không đồng thời. RS485 hoạt động theo kiểu bán song công.