• 0963 00 88 11
  • Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 -12h00 và 13h30 - 17h30
Optical Transceiver 10Gb/s 40km SFP+-10G-ER
Đăng ngày 01-11-2023 05:30:38 PM

Module quang 10G khoảng cách 40km
- Tốc độ: 10Gb/s
- Bước sóng: 1550nm
- Chuẩn: SFP+, Singlemode
- Khoảng cách: 40km 

Optical Transceiver 10Gb/s 300m SFP+-10G-SR
Đăng ngày 01-11-2023 05:16:18 PM

Module quang 10G khoảng cách 300m 
- Tốc độ: 10Gb/s
- Bước sóng: 850nm
- Chuẩn: SFP+, Mutimode
- Khoảng cách: 300m 

Optical Transceiver 10Gb/s 10km SFP+-10G-LR
Đăng ngày 01-11-2023 04:55:08 PM

Module quang 10G khoảng cách 10km
- Tốc độ: 10Gb/s
- Bước sóng: 1310nm
- Chuẩn: SFP+, Singlemode
- Khoảng cách: 10km 

Optical Transceiver 10Gb/s 80km SFP+-10G-ZR
Đăng ngày 01-11-2023 03:55:38 PM

Module quang 10G khoảng cách 80km
- Tốc độ: 10Gb/s
- Bước sóng: 1550nm
- Chuẩn: SFP+, Singlemode
- Khoảng cách: 80km