• 0963 00 88 11
 • Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 -12h00 và 13h30 - 17h30
EUROICC: WEB BACNET ROUTER – C4.WBR.02 EUROICC: WEB BACNET ROUTER – C4.WBR.02
 • WBR là bộ định tuyến BACnet được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ tự động hóa tòa nhà và hệ thống quản lý phòng khách với chức năng cầu BACnet / Modbus bổ sung. Hơn nữa, thiết bị này chứa lớp ứng dụng với cơ sở dữ liệu SQL nhỏ gọn, có thể truy cập thông qua dịch vụ web. Cấu hình được thực hiện thông qua giao diện web hoặc cổng USB. Định tuyến BACnet được thiết lập thông qua cổng Ethernet và bốn cổng RS485. Mỗi cổng nối tiếp có thể được sử dụng như cổng nối tiếp BACnet MSTP hoặc Modbus. Tối đa 32 lớp Bacnet / IP và Modbus / IP được hỗ trợ thông qua một lớp vật lý Ethernet. Bảng định tuyến rất linh hoạt và có thể chứa tới 65533 mục nhập. Cả hai serial (RTU và ASCII) và IP Modbus đều được hỗ trợ.
S001139 RCU Số lượng: 1 Cái

EUROICC: WEB BACNET ROUTER – C4.WBR.02

Cloud Zoom small image
  • WBR là bộ định tuyến BACnet được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ tự động hóa tòa nhà và hệ thống quản lý phòng khách với chức năng cầu BACnet / Modbus bổ sung. Hơn nữa, thiết bị này chứa lớp ứng dụng với cơ sở dữ liệu SQL nhỏ gọn, có thể truy cập thông qua dịch vụ web. Cấu hình được thực hiện thông qua giao diện web hoặc cổng USB. Định tuyến BACnet được thiết lập thông qua cổng Ethernet và bốn cổng RS485. Mỗi cổng nối tiếp có thể được sử dụng như cổng nối tiếp BACnet MSTP hoặc Modbus. Tối đa 32 lớp Bacnet / IP và Modbus / IP được hỗ trợ thông qua một lớp vật lý Ethernet. Bảng định tuyến rất linh hoạt và có thể chứa tới 65533 mục nhập. Cả hai serial (RTU và ASCII) và IP Modbus đều được hỗ trợ.

 • Available ports: 1x Ethernet port, 4 x RS485 ports
 • Interchangeable ports for BACnet and Modbus
 • Up to 32 of Bacnet/IP and Modbus/IP layers is supported through one Ethernet physical layer. Routing table is flexible and may contain 65533 entries
 • Device supports time synchronization
 • BACnet application layer supports the following standard BACnet objects: 1. Device, 2. Analog Input, Analog Output, Analog Value, 3. Binary Input, Binary Output, Binary Value, 4. Multi -State Input, Multi -State Output and Multi -State Value, 5. File, 6. Additional BACnet objects by software updates
 • Application layer relies on SQLite database, so that data collected from the networks are available even in case of communication loss
 • Modbus application layer supports the following functions:1. Read Coils, Read Discrete Inputs, 2. Read Holding Registers, Read Input Registers, 3. Write Single Coil, Write Single Register, 4. Write Multiple Coils, Write Multiple Registers, 5. Read File Record, Write File Record
 • RTC (real-time clock) with backup power supply
 • LED indicators for device and communication status

PRODUCT DESCRIPTION

WBR is a BACnet routerdesigned for wide range of building automation and guest room management system tasks with the additional BACnet/Modbus bridge functionality. Furthermore, this device contains application layer with compact SQL database, accessible through a web service. Configuration is done through web interface or the USB port. BACnet routing is established through the Ethernet port and four RS485 ports. Each serial port can be used as BACnet MSTP or Modbus serial port. Up to 32 of Bacnet/IP and Modbus/IP layers are supported through one Ethernet physical layer. Routing table is flexible and may contain up to 65533 entries. Both serial (RTU and ASCII) and IP Modbus are supported.

BACnet application layer supports the following standard BACnet objects:

 • Device
 • Analog Input, Analog Output, Analog Value
 • Binary Input, Binary Output, Binary Value
 • Multi -State Input, Multi -State Output and Multi -State Value
 • File
 • Additional BACnet objects by software updates

Modbus application layer supports the following functions:

 • Read Coils, Read Discrete Inputs
 • Read Holding Registers, Read Input Registers
 • Write Single Coil, Write Single Register
 • Write Multiple Coils, Write Multiple Registers
 • Read File Record, Write File Record

BACNET MODBUS GATEWAY FUNCTIONALITY

Modbus is an older communication protocol, still used in a wide variety of devices and systems. WBR offer simple interface for defining mappings of Modbus devices and data points to BACnet devices and objects. Those mappings can be easily copied to other WBRs, which streamlines system integration. All standard Modbus data types are supported.

Guest Room Management System Communication infrastructure

BAC router

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây