• 0963 00 88 11
  • Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 -12h00 và 13h30 - 17h30
WISI CHASSIS:LX 50 0048 HỖ TRỢ 14 MODUL 48V AC
Đăng ngày 27-06-2019 03:37:56 PM

LX 50 0048 là sản phẩm cơ bản của nền tảng truyền dẫn quang Octopus, cung cấp 14 khe cắm module trong một khung 4 RU, hỗ trợ từ 48 V DC nguồn điện cung cấp.

WISI CHASSIS:LX 50 0230 HỖ TRỢ 14 MODUL 230V AC
Đăng ngày 27-06-2019 03:28:41 PM

  • Chassis của Wisi hỗ trợ 14 modul sử dụng nguồn 220V AC
  • LX 50 0048 là sản phẩm cơ bản của nền tảng truyền dẫn quang Octopus, cung cấp 14 khe cắm module trong một khung 4 RU

WISI LX 11 S: CARD PHÁT QUANG CATV 1310 NM
Đăng ngày 27-06-2019 03:12:37 PM

LX 11 là một phần của danh mục sản phẩm Optopus.

LX 11 là máy phát quang CATV fullband trực tiếp với bước sóng 1310 nm để sử dụng trong mạng HFC.

Nền tảng Optopus là một nền tảng mật độ linh hoạt cao và cao cho tất cả các loại của các mạng quang học tương tự.

Hệ thống này được sử dụng trong bất kỳ mạng như HFC, RF over Glass  hoặc RF Overlay trong các ứng dụng FTTx.

WISI CHASSIS LX52 HỖ TRỢ 2 MODUL
Đăng ngày 27-06-2019 03:07:37 PM

  • Chassis sử dụng nguồn 220V AC hỗ trợ 2 khe cắm modul
  • LX 52 là một thiết bị cơ sở của nền tảng Octopus quang với 2 khe trong một khung đơn duy nhất.

WISI LX 15 S: CARD PHÁT QUANG CATV 1550 NM
Đăng ngày 27-06-2019 02:57:30 PM

LX 15 là một phần của danh mục sản phẩm Optopus.
LX 15 là một máy phát quang CATV fullband trực tiếp với bước sóng 1550 nm, để sử dụng trong các mạng RF Overlay và RFoG.
Nền tảng Optopus là rất linh hoạt và mật độ cho tất cả các mạng quang học tương tự.
Hệ thống này được sử dụng trong bất kỳ mạng như HFC, RF over Glass hoặc RF Overlay trong các ứng dụng FTTx.