• 0963 00 88 11
  • Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 -12h00 và 13h30 - 17h30

Viễn cảnh

Hiện tại:
○ Một trong các công ty hàng đầu cung cấp giải pháp điện nhẹ (ELV) và A/V Pro trong cả nước
○ Top 20 các công ty cung cấp các giải pháp không tiếp xúc, AC, RMS dành cho các doanh nghiệp
Trong 5 năm tới:
○ Nằm trong top 05 các công ty cung cấp các sản phẩm và giải pháp không tiếp xúc, AC và RMS
○ Đạt doanh thu 500 tỷ VND (~ $20.000.000)
○ Mở rộng thêm văn phòng ở Hà Nội, Đà Nẵng và Phú Quốc
○ Mở rộng mạng lưới kinh doanh đến nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Trở thành nơi làm việc đáng tin cậy của nhân viên
Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động