• 0963 00 88 11
  • Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 -12h00 và 13h30 - 17h30
SAP-16E
Đăng ngày 22-02-2017 04:53:00 PM

SAP-16E

• Cấu trúc của SAP-16E chiều cao 2U, rộng 19 inch. SAP-16E lợi thế hay là sự kết hợp cao, tiêu thụ điện năng thấp và độ tin cậy cao.

• SAP – 16E là thiết bị truyền dẫn quang đồng bộ số theo chuẩn STM -1.

SAP-16E
Đăng ngày 22-02-2017 04:53:00 PM

SAP-16E

• Cấu trúc của SAP-16E chiều cao 2U, rộng 19 inch. SAP-16E lợi thế hay là sự kết hợp cao, tiêu thụ điện năng thấp và độ tin cậy cao.

• SAP – 16E là thiết bị truyền dẫn quang đồng bộ số theo chuẩn STM -1.