• 0963 00 88 11
  • Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 -12h00 và 13h30 - 17h30

Giá trị và phương châm hoạt động

Khách hàng quyết định hành động của SNT
Mang lại giá trị cho khách hàng. Thành công của SNT phụ thuộc vào sự thoả mãn của khách hàng.
Tương lai được tạo dựng bằng sự Sáng tạo
Khuyến khích thử nghiệm và vận dụng khả năng sáng tạo. Sáng tạo và chấp nhận rủi ro sẽ giúp xây dựng một môi trường làm việc năng động, luôn tiến về phía trước.
 
 - Thành công tức là dành được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận là mục đích kinh doanh. Tối ưu hoá thời gian, quản lý tốt chất lượng và chi phí trong mọi hoạt động là chìa khóa đảm bảo thành công về tài chính.
 - Sự quản lý và lãnh đạo xuất sắc sẽ mang lại những thành quả vượt bậc
Xây dựng đội ngũ quản lý gồm những người có khả năng hoạch định những mục tiêu rõ ràng, nhiều tham vọng và phù hợp với thực tế. Coi thay đổi là cơ hội. Lãnh đạo dựa trên cơ sở lòng tin. Trao quyền cho nhân viên để họ tự ra quyết định cần thiết trong công việc. Dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kiên định và vững vàng khi cần thay đổi.
 - Học tập là chìa khoá để không ngừng tiến bộ
Không ngừng học hỏi. Hoan nghênh và đón nhận những góp ý cởi mở. Học hỏi từ những sai lầm, thất bại của chính mình. Nhanh chóng nắm bắt cơ hội mới, vận dụng ngay kiến thức, kĩ năng vào công việc.
 - Sự cộng tác, hợp sức đem lại sức mạnh
Hợp tác trên cơ sở lòng tin, sự trung thực và liêm chính của mỗi cá nhân, sự tôn trọng lẫn nhau, và sự cởi mở trong giao tiếp.