• 0963 00 88 11
  • Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 -12h00 và 13h30 - 17h30

Sứ mệnh

Sứ mệnh của tổ chức

Chúng tôi ra đời nhằm tập hợp những người trẻ, năng động, nhiều nhiệt huyết từ mọi miền của đất nước để cùng cộng tác với nhau trong vòng 50 năm với mong muốn trở thành một trong những công ty có tên tuổi tại Việt Nam

  • Thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng (C) thông qua sản phẩm, giải pháp và dịch vụ trong lĩnh vực ICT
  • Nâng cao chất lượng sống cho các thành viên (E) trong tổ chức;
  • Đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư/cổ đông (O);
  • Tích cực đóng góp lại cho cộng đồng (S)